Çok acıl yardım

A) yoğunluğu 0,78 g/cm3 olan %80’lik etil alkol çözeltisinin molarite ,normalite,molalite, kütle kesrini , mol kesri değerlerini hesaplayınız.

B) bu çözeltiden %30’luk 600 ml mol kesri 0,3 olan 700 ml normalitesi 8 olan 150 ml , molaritesi 4 olan 1500 ml ve molaritesi 12 olan 850 ml çözeltileri seyreltme yoluyla nasıl hazırlanır ?

MA(alkol)=46 g/mol , tesir değerliği =1