Yapamadım yardım edermisiniz

Aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümü EBOB kullanılmadan yapılamaz?
A) Bir sınıftaki öğrenciler 4 erli ve 5 erli gruplan dığında her seferinde 2 öğrenci artmaktadır. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır?
B) 18 kg ve 24 kg ağırlığındaki iki cins pirinç bir birine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şe kilde eşit büyüklükteki torbalara dolduru lacaktır. En az kaç torba kullanılır?
C) 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde her se ferinde 5 kalanını veren en küçük sayı kaç tir?
D) Boyutları 12 cm, 15 cm ve 18 cm olan karton kutular yanyana ve üst üste koyularak bir küp elde edilmek isteniyor. Küpün bir ayrıtı en az kaç cm dir?
Yardım edermisiniz.

Cevap b çünkü 18 ve 24 ün en büyük ortak katını bulmalıyız yani ebobunu
18 ve 24 un ebobu 6 dır
3 + 4= 7

1 Like