Y=x^2+ 2 parabolünün y=x+14 doğrusuna en yakın nokta- sının koordinatları toplamı kaçtır?