Y = - 3 * (x + 3) ^ 2 + 4 parabolünün tepe noktasının koordinatı aşağı- dakilerden hangisidir?

y = - 3 * (x + 3) ^ 2 + 4

parabolünün tepe noktasının koordinatı aşağı- dakilerden hangisidir?