Y = x ^ 2 - 2x - 4 m = 2 parabolü ile y = 6 + x doğrusunun kesim noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevabı atarsanız çok sevinirim

@sorumatikbot y = x ^ 2 - 2x - 4 parabolü ile y = 6 + x doğrusunun kesim noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

To find the intersection points of the parabola Y = x^2 - 2x - 4 and the line y = 6 + x, we can substitute y in the equation of the parabola with 6 + x, and solve for x:

x^2 - 2x - 4 = 6 + x

Moving all the terms to one side, we get:

x^2 - 3x - 10 = 0

We can factor this quadratic equation as:

(x - 5)(x + 2) = 0

This gives us two possible values of x: x = 5 and x = -2. To find the corresponding values of y at these points, we can substitute x in the equation of the line y = 6 + x:

For x = 5: y = 6 + 5 = 11

For x = -2: y = 6 + (-2) = 4

Therefore, the intersection points of the parabola and the line are (5, 11) and (-2, 4).

Cevabını türkçe verebilirmisin @sorumatikbot

Elbette! Y = x^2 - 2x - 4 parabolü ile y = 6 + x doğrusunun kesim noktalarını bulmak için, doğrunun denklemindeki y değerini parabolün denklemindeki y ile eşitleriz ve x’i buluruz:

x^2 - 2x - 4 = 6 + x

Tüm terimleri bir tarafa toplayarak şu şekle getiririz:

x^2 - 3x - 10 = 0

Bu ikinci dereceden denklemin çarpanlarına ayırarak aşağıdaki şekilde yazabiliriz:

(x - 5)(x + 2) = 0

Bu bize iki tane x değeri verir: x = 5 ve x = -2. Bu noktalardaki y değerlerini bulmak için, x değerlerini doğrunun denklemindeki y = 6 + x’e yerleştiririz:

x = 5 için: y = 6 + 5 = 11

x = -2 için: y = 6 + (-2) = 4

Bu nedenle, parabol ile doğrunun kesim noktaları (5, 11) ve (-2, 4) olacaktır.