Şekilde verilen y = f(x) parabolünün denkleml aşağıdakilerden hangisidir?

Şekilde verilen y = f(x) parabolünün denkleml aşağıdakilerden hangisidir?

A) y = x ^ 2 - 16

B) y = x ^ 2 - 2x - 8

C) y = x ^ 2 - x - 12

D) y = x ^ 2 - x - 8

E) y = x ^ 2 + 2x - 8