Parabol sorusu ayt A ve B noktaları y = x² + n parabolü üzerinde ol- duğuna göre, n kaçtır?


Bi bakabilir misiniz

r (Parabol)
10. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 16 br² dir.
y = x² + n
y
DO &
A
fonkelvonu
11 cm
<<>> Test 3
B
A ve B noktaları y = x² + n parabolü üzerinde ol-
duğuna göre, n kaçtır?
A) 1 B) 0 C) -1
x
11. m<n<0 <k olmak üzere,
f(x) = mx² + nx + k
X
D) -2
-b
ra
E) -8
profiči osačıdakilerden hangiel cis