Üzerinde 1’den 50’ye kadar tam sayıların yazılı olduğu cm cinsinden bir cetvelin ardışık her iki tam sayı arasın- daki mesafesi 1 cm’dir

Üzerinde 1’den 50’ye kadar tam sayıların yazılı olduğu cm cinsinden bir cetvelin ardışık her iki tam sayı arasın- daki mesafesi 1 cm’dir.

Özel yapılmış A cetvelinde gerçekte 50 cm’lik uzunluk A’da 75 sayısına karşılık gelmektedir.

Yukarıdaki şekilde bir tahta parçası A cetveli ile şekildeki gibi ölçülüyor.

Buna göre, tahtanın gerçek uzunluğu kaç cm’dir?

Cevabi D