Üçgende açılarrr


ABC üçgeninde m(A) = 60°30’, m(B) = 40°20’ olduğuna göre, m(C) kaç derecedir?

Sorunun cevabı yok

Üçgenin iç açılar toplamı 180⁰ dir C yi bulmak için B ve A nın toplamını 180⁰ den çıkardık

Not: 1⁰=60’ @Amina

1 Like