Üçgende açılar


ABC bir üçgen |AC| = |AD| = |BD|

m(EAB) = 105 deg

m ( A B D )=x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?


Anlamadığın yeri sorabilirsin