Geometri Üçgende açılar

ABC bir üçgen |AC| = |AD| = |BD|

m(EAB) = 105 deg

m ( hat A B hat D )=x

C

D) 30

E) 35

cedir?

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?