Tyt geometri soru 4

Şekil 1’de tavana asılı bir avizenin önden görüntüsü ABC, ECD ve FDK eşkenar üçgen biçiminde eş levhalardan oluşmaktadır.

HEL PL, PL // BK, |BK| = 18br |TE| = 8br

Şekil 2’de ortadaki eşkenar üçgen lamba ipi ile birlikte kopuncadiğer lambaların C ve D noktaları N noktasında çakışıyor.

Şekil 2’de T, A’ B’ ve T, F’ K’ noktaları doğrusal olduğunagöre, T noktası ile N noktası arası uzaklık kaç birimdir?