Geometri sorusu 6

AB|-|AC olmak üzere, ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun sol kısmı tepe noktasından çizilen yüksekliği boyunca sağ kis- mının üstüne katlanıyor. Ardından elde edilen parça C noktası ile D noktası çakışacak biçimde katlanıyor.

Son durumda elde edilen küçük üçgenin alanı A birimkare olduğuna göre, kartonun katlanmadan önceki halinin alanı kaç A birimkaredir?