Tyt geometri soru 3

Aşağıdaki şekil bir ABCD karesi ile ABKN ve DCLM eş deltoid- lerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

JABI JANI. IMLI = |CLI

A(ABCD) = 25 br², |KLI = 25 br K, B, C ve L noktaları doğrusal olduğuna göre, M ile N nok- taları arasındaki uzaklık kaç birimdir?