Toprak tyt geometri 2.soru

Şekil 1’de ABCD karesi şeklinde bir televizyon ve P noktasın- dan dönebilen eş kollu anteninin görüntüsü verilmiştir
TC 1 DC, T/P1 PT2

IT,DI = 11 cm, |CT₂ = 3 cm, |AD] = 16 cm

Televizyonun [T,P] şeklindeki anten kolu saat yönünde dön- dürüldüğünde T, noktası T, noktasına, [TP] şeklindeki anten kolu saatin tersi yönde döndürüldüğünde T, noktası T₂ nokta- sına Şekil 2’deki gibi gelmiştir.

Buna göre, Tile D noktaları arasındaki uzaklık kaç cm’dir