Geometri sorusu 5

Şekil 1’de üçgen dik prizma şeklinde bir pasta verilmiştir.
|AB|=|AC = 10 cm. [BC] = 16 cm, [EB] = 20 cm

Pasta, A noktasına 3 cm uzaklıkta ve EBCF düzlemine paralel şeklinde bir bıçak yardımıyla kesilmiş ve üstteki parça atıldı- ğında Şekil 2’deki görüntü elde edilmiştir.

15

Buna göre, Şekil 2’nin yüzey alanı kaç cm² dir?

1 Like