Trigonometri sorusu olduğuna göre, sin(DAC) kaçtır

olduğuna göre, cos(ADC) kaçtır?

Şeklideki
üçgeninde 1. Şekilde

olduğuna göre, sin(DAC) kaçtır?

  1. ABCD yamuğunda
    [AB] [AD]

[AB] [BC]
[DC] 1 [BC]
|BC| = 12 br
|AB| = 3 br
|CD| = 5 br
A, E, D doğrusal
olduğuna göre, tan(BED) kaçtır?

Anlamadığın yeri sorabilirsin @Dishekim

1 Like