Trigonometri sorusu


Şekilde Yakup Bey’in ABC üçgeni biçimindeki tarlasının krokisi verilmiştir.
|AB|= 3 km, |AC|= 5 km, |BC|= a km, m (BAC) = 120° dir.
sinx+1= a olduğuna göre, COSX 1 – sinx ifadesinin değe