Matematik sınav sorusu

ABC dk üçgende
[BA] [AC]
JABI-5 cm
W
JAC)=12 cm
olduğuna göre, ölçüsü x olan ABC açısının trigono-
metrik oranlarını yazalım.
ABC bir dik üçgen
[BA] [AC]
IBC) -3.5 cm
m(ABC)=x
tanx-2 olduğuna göre, JAC) uzunluğu kaç cm’dir?
ABC bir dik üggen
(AB) (BC)
JAC) = 15 cm
m(BAC) =
Yukarıdaki verilere göre, JAB x’in kaç cm olduğunu
bulalım.
[AB] [BC], sinise. (AC)=x kaç birimdir?