Trigonometri 1

IMG_20221107_151301

Şekildeki ABC üçgeninde ABAC=13cm ve BC=10cm olduğuna göre, cosx kaçtır?

Üçgenin alanı aynı olduğu için 2 yükseklikten hesaplanan alanları yazıp birbirine eşitledik @Busrqx