Çözün acil

ABCD kirişler dörtgeni,

|AB| = 2cm

|BC| = 3cm

|CD| = 4cm

|AD| = 5cm

Yukarıdaki verilere göre, cos( ABC ) değeri kaçtır

Şuan çözme imkanım yok AC=y yazıp iki kere cos teoremi uygula, m(ABC)=x ise m(ADC)=180-x dir