Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları

a, b, c, d birer doğal sayı olmak üzere √a²b=a√b ve a√b.c√d = ac√bd dir. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi 4 parçaya ayrılıyor.

Tam kare olmayan A ve B doğal sayıları bulundukları karenin, tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgen- lerin santimetrekare cinsinden alanlarını ifade etmektedir.

Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaç santimetrekaredir?