Acil lazim lutfen

Uğur Öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kareköklü sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı b
mek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır.
Aşağıda görüldüğü gibi 1 ve 4 gibi tam kare sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde edilebiliyor.
Ancak 2, 3, 5 ve 6 gibi sayılarla kenarları tam sayı olan kareler elde edilemiyor.
1
2
4
5
TOPP
3
6
Tam kare olmayan sayılar ile en yakın oldukları tam kare sayılara karşılık gelen şekiller aynı renge
boyanmıştır.
Daha sonra Uğur Öğretmen öğrencilerine;
2 birim kare ile oluşturulan şeklin alanının 1 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan 2
değerinin √1=1 e daha yakın olduğunu,
3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğuna
√3.√5 ve √6 nın değerlerinin √4=2 ye daha yakın olduğunu söylemiştir.
Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kâğıt dağıtan Uğur Öğretmen öğrencilerinden bu kağıda kare
künün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluş
birer şekil çizmelerini istemiştir.
Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmesi gerekir?
A) 3
B) 5
-C) 7
D) 9