Standart sapma nedir formülü örnekleri

standart sapma nedir formülü örnekleri

Standart sapma nedir formülü örnekleri

Standart sapma, bir veri kümesinin ne kadar dağılmış veya değişken olduğunu ölçen bir istatistiksel ölçüdür. Standart sapma, aşağıdaki formülle hesaplanır:

Standart Sapma (σ) = √[Σ(xi - x̄)² / N]

Bu formülde:

  • σ (sigma), standart sapmayı temsil eder.
  • Σ, toplam sembolüdür ve tüm veri noktalarını işaret eder.
  • xi, her bir veri noktasını temsil eder.
  • x̄ (x çizgi), veri kümesinin ortalama değerini temsil eder.
  • N, veri noktalarının sayısını temsil eder.

Örnek 1:
Bir sınıftaki öğrencilerin notlarını düşünelim: 80, 85, 90, 92, 78. İlk adım, bu notların ortalama değerini hesaplamaktır:
(x̄) = (80 + 85 + 90 + 92 + 78) / 5 = 85

Şimdi standart sapmayı hesaplayabiliriz:
σ = √[(80 - 85)² + (85 - 85)² + (90 - 85)² + (92 - 85)² + (78 - 85)²] / 5
σ = √[(25 + 0 + 25 + 49 + 49) / 5]
σ = √[148 / 5] ≈ √29.6 ≈ 5.44

Bu veri kümesinin standart sapması yaklaşık olarak 5.44’tür.

Örnek 2:
Bir şirkette çalışanların maaşlarını düşünelim: 3000, 3500, 3800, 4200, 4500, 5000. İlk adım, bu maaşların ortalama değerini hesaplamaktır:
(x̄) = (3000 + 3500 + 3800 + 4200 + 4500 + 5000) / 6 = 3950

Şimdi standart sapmayı hesaplayabiliriz:
σ = √[(3000 - 3950)² + (3500 - 3950)² + (3800 - 3950)² + (4200 - 3950)² + (4500 - 3950)² + (5000 - 3950)²] / 6

σ = √[(950² + 450² + 150² + 250² + 550² + 1050²) / 6]
σ = √[(902500 + 202500 + 22500 + 62500 + 302500 + 1102500) / 6]
σ = √[2697500 / 6] ≈ √449583.33 ≈ 670.24

Bu veri kümesinin standart sapması yaklaşık olarak 670.24’tür.