Soruda tam sayı olarak belirtmediği için hatalı mı?

sorbu

p: a b tek sayıdır.
q: a + b çift sayıdır.
r: a tek sayıdır.
önermelerine göre,

 1. p⇒q
  II. r⇒q
  III. r p
  önermelerinden hangileri daima doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  D) II ve III
  C) I ve Il
  E) I, II ve III