Mantık niceleyiciler acil

önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0, 0, 1

B) 0, 1, 1

C) 1, 1, 1

D) 0, 1, 0

E) 1, 0, 1

P doğru değil faktoriyel 3 çıkan sayı yoktur.

q doğrudur bütün sayıların karesi +1 herzaman pozitif tir.

r doğru 0 ve 0için sağlanır @mehmet47