Acill çözebilirmisiniz

20:11 A
1.
2.
@Dagat’at
olduğuna göre, p. q ve r’nin doğruluk değerlerini
bulahm
bileşik önermesinin doğruluk değerini bulalım.
[pv (p’va)]
3. Aşağıda verilen önermelerden kaç tanesinin
doğruluk değeri 1’dir?
“Üç basamakh en büyük doğal sayı 999’dur.”
• “En küçük asal say 2’dir.”
• (-2)³>(-2)
.
"Eşkenar üçgenin iç açılan birbirine eşittir.
항 bir tam sayı değildir.
A) 1
B) 2
A) 1’v0
C)(1+1) vo
C) 3
4. Aşağıdaki fadelerden hangisinin doğruluk de-
geri 1’dir?
E) (0-0) v(1¹v1¹)
5. p: “Bir gün 24 saattir.
D) 4
D) p’: “Bir gün 48 saat değildir.”
q’: 'x sayısı 5’lon küçüktür.”
B) (0¹1)‘v0
D) [(00)’’
says 5ten büyüktür.
önermelerinin değilleri aşağıdakilerden hangl-
sinde doğru verilmiştir?
A) p’: “Bir gün 12 saattir.”
q’: “x says 5’ten küçüktür.”
B) p’: “Bir gün 24 saat değildir.”
q’: "x sayısı 5’ten küçüktür.
C)p: “Bir gün 24 saat değildir.
q’:” saysı 5’e eşit veya 5’len küçüktür.
E) p’: “Bir gün 24 saat değildir.”
q’: “x sayısı 5’e eşittir.”
E) 5
6. (n+3) tane farkli önermenin birbirine göre 32
farklı doğruluk durumu olduğuna göre, n farkl
önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk
durumu vardır?
7.
A) 1
9.
A) p
B) 2
[(pv0) vpl^q
bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine
denktir?
10.
B) q C) q’
A) Yalnız I
C) 4
8. p. q ve r birer önerme olmak üzere.
1.pvrarvp
11.(pvaj vrapv(qvr)
A) O
(pvp)^p’=1
denkliklerinden hangileri doğrudur?
D) I, II ve II
$
B) I ve Il
D) 8
B) 1
D) p’
pcp’ papa
1101 C
с
0
C) 2
100 a
011 b d
001 1 0
E) Yalnız III
A) O B) 1 C) p’
Yukanda verilen doğruluk tablosuna göre,
a+b+c+d toplamı kaçtır?
D) 3
E) 16
D) q
Klavye engellendi. Engellemeyi kaldırmak için klavye simgesine basın.
E) 1
C) I ve Ill
p’vq=0
15
olduğuna göre, (paq’)v(p’aq) bileşik önermesi
aşağıdakilerden hangisine denktir?
E) 4
E) PAQ