Matematik ödevcvv

p = (q’ vr) = 0

olduğuna göre (pr) (q v r) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

(p > q)’ = (pv q) ^ (p => q’)

(mn)

bileşik ön

  1. "Yağmu

bileşik

den ha

A) "Ye

B) Y

C)

olduğunu doğruluk tablosu yaparak göste- riniz.

Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldu- runuz.

a) ise bağlacı ile oluşturulan bileşik öner- menin doğruluk değeri, önermelerden yanlıştır.

b) ancak ve ancak bağlacı ile oluşturulan bileşik önermenin doğruluk değeri, öner- melerden doğrudur

1 Like

Doğru çözüm @Aslı_Yeldir