Matematikk

  1. p asal sayı ve p > 2 olmak üzere, p tane ardışık pozi tif tamsayının toplamına eşit olan sayılara "Ardışık Asal Sayı denir.

Örnek: 3 bir asal sayı olup 2 + 3 + 4 = 9 olur.

O hâlde 9 ardışık asal sayıdır.

Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi "ardışık asal sayı tanımına uygun bir sayı değildir?

A) 21

B) 26

C) 28

D) 30

E) 33

t

Merhaba @Kadir ,

Verilen tanıma göre şıklarda ardışık asalları gösterdim. Anlamadığın yeri sorabilirsin