Matematik fonksiyonu

Tanimi olduğu aralıktaki grafiği dik koordinat düzleminde venien f(x) fonksiyonu şekildeki gibidir.

7

3

raa

-1

m

Tanım kümesi A olan bu fonksiyonun görüntü küme- sindeki elemanlardan A kümesine ait olanlar çıkanlinca geye 3 tane tam sayı eleman kalmaktadır