Fonksiyonlarda grafik

***** w
pr
1
A
0
E
:3
Şekilde f(x + 1) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
f(m)=0 ve f(k)=3
olduğuna göre, m+ k toplaminin en küçük de-
ğeri kaçtır?
A)-3 B)-2. C) -1
f(x+1)
D) 0
D
E) t
77
910-
Se
eşit
A) 2
D