Matematik ders.........k

Aşağıda 1.dereceden bir denklem

verilmiştir.

 1. Bir eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıda

verilmiştir.

3 Bu eşitsizlik hangisi olabilir?

olduğuna göre x kaçtır?

A) 9

B) 15

C) 18

D) 21

A) - 2 < x < 3

B) - 2 <= x < 3

C) - 2 < x <= 3

D) - 2 <= x

 1. İkizkenar dik üçgende hipotenüs uzunluğu

10 cm’dir.

Buna göre bu üçgenin bir dik kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 1. İki üçgenle ilgili;

|KL| = 12cm |KM| = 15cm ve |PS| = 9cm

Buna göre | PR| uzunluğu kaç cm’dir?

( overleftrightarrow KLM ) sim( hat PRS )ve

A) 5sqrt(2)

B) 2sqrt(5)

C) 10

D) sqrt(13)

A) 6 cm

B) 7, 2cm

C) 8,6 cm D) 9 cm

 1. ADE dik üçgeninde;

|AE| =5cm| |DE| = 12cm |AD| = xcm

D.

12

|AD| = x kaç cm’dir?

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açıortaydır.

B) İkizkenar üçgende eş kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir.

C) Dik üçgende yükseklikler dik köşede kesişir. D) Geniş açılı üçgende yükseklikler iç

bölgededir. 19. K ve M noktaları aşağıda gösterilmiştir.

A) sqrt(119) B) sqrt(89)

C 19sqrt(2)

D) 13

 1. PRS üçgeninde;

PRS üçgeninde P > R > 5’ * dir IRSI=10cm ve |PR| = 6 cm

R

Buna göre |PS| uzunluğu hangisi olamaz?

24

A) 5

B) 7

C) 8

D) 9

K

1-

0

1-3-2-1

1 2 3 4 5

 1. ABC üçgeni şekildeki gibidir. AB uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri

Ma

Bu noktaların apsisler toplamı kaçtır?

A)-1

B) 0

C) 1

D) 2

A) 4

 1. 5

C) 6

D) 7

 1. Aşağıda verilen elemanların hangisi ile yalnız bir üçgençizilebilir?

A) m( hat A )= 50 deg m( tilde C )= 60 deg , m( tilde E )= 70 deg B) |AB| = 4cm |BC| = 6cm |AC| = 7cm

C) |DE| = 8cm , |DF| = 9cm m( hat E )= 90 deg

D) |AB| = 4cm |BC| = 5cm m( tilde A )= 60 deg

 1. Başlangıçtaki boyu 5 cm olan bir fidan her

ay 2 cm uzuyor. Bu fidanın boyunun zamana göre değişimini gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. x + 2y - 3 = 0

B) v = 2x - 5

C) y = 2x + 5

D) y = x + 5