Nolursunuz bi el atın

Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi üçgen oluşturmaz?

  1. Aşağıdaki doğru denklemlerinden hangisi y eksenini (0,2) noktasında keser?

B) y - 2x - 2 = 0

A) 4 cm, 5 cm, 6 cm

C) 3 cm, 4 cm, 5 cm

B) 2cm ,3 cm 4 cm

D) 1 cm, 2 cm3 cm

A) y - 2x + 2 = 0

C) x - 2y - 2 = 0

D) x - 2y + 2 = 0

  1. Aşağıdakilerden hangisi 4x ^ 3 * y - xy cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir?

A) xy

) 2x - 1

C)

4x * y ^ 2

D) 2x + 1

  1. 200 ^ 2 - 197 ^ 2 =3.T

olduğuna göre T kaçtır?

B) 200

A) 197

C) 397

D) 403

x + 2 > 5

küçük

Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan en tam sayı hangisidir?

  1. x ^ 2 + px + 144

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre P

hangisi olabilir?

B) 12

A) 24x

C) -24

D) - 12x

8Tabloda verilen bilgilere göre koordinat sisteminde çizilen doğru garfiğinin eğimi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

06 2 0

12

4

  1. Aşağıda verilenlere göre BD uzunluğunun en büyük tamsayı değeri kaçtır?

D

A) B)

D) - 3/3

  1. 15x - 5y + 4 = 0 denkleminin eğimi

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

of

C

A) 10

B)-10

C) 3

D) -3

1.soru D şıkkıdır 1, 2 ve 3 cm uzunluktan üçgen oluşmaz