Doğrusal denklemleri çizelim

Aşağıdaki doğrusal denklemler ini çizelim

?
,-3)
(3, 2)
oktalar-
aça eşit-
34048
ki nok-
a kaça
üzerin-
duğuna
eminin
8. Koordinat sistemi üzerine “y=2x-2” ve
“x-2y = -4” doğrulan ile x ekseni arasında
kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?
9. Aşağıda harita üzerinde A noktasında bir
gemi ve geminin gidebileceği 1 ve 2 numaralı
limanlar gösterilmiştir.
A
Gemi limanlara doğrusal bir yol ilerleyerek
gittiğine göre aşağıdakilerden hangileri
geminin izlediği yola ait doğrusal denklem-
lerden biridir?
x+y=2
2x+y=2
2
|2x-3y=-6
|x-y=4
|x-2y = 4
|x-2y=2

Teşekkürler