Matematik Problem çözme

с
7, 120 cm ve 160 cm olan üç
uzunlukta ve hiç artmaya-
parçalara böldüğünde kaç
?
47
D) 48 E) 49
değerl kaçtır?
0
D) 6
-x+1=13
I değeri kaçtır?
-1
E) 12
D) 2 E) 3
0 D) 1 E) 2
2a
B)<x<-1
D) -7 < x≤-1
a en büyük tam sayı değeri
aşağıdakilerden hangisi
ağıdakilerden hangisidir?
B)-2b
E) 0
Aşağıda çift rakamlar ile bir sayı oluşturulmuştur.
2468024680246802…
Buna göre, bu sayının soldan 203. basamağında
bulunan rakam kaçtır?
A) 0
B) 2
C) 4
2+
C
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) - B)-1
C) -1/1/2D) 1/1/2
x+y=5
2x-y=1
8
(
denklemini sağlayan x ve y değerleri için x-y de-
ğeri kaçtır?
A) -3
E) 9
1
x+2
5 sayısı 3 lle tam bölünebildiğine
gi en büyük değer kaçtır?
C) 7
D) 8
= 2
B)-2 C) 1 D) 2
C) 2a-2b
-2<x+4≤6
x = 5 olduğuna göre,
D) 6
ifadesinin eşiti kaçtır?
A) 6 B) 5 C) 4
eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin
toplamı kaçtır?
A)-12 B)-8 C) -2 D) 6 E) 10
16-xl+Ix-41+Ix-71
E) 1
E) 6
E) 8
D) 3
E) 2
C
Rakamları birbirinden farklı 724a dört basamaklı /
yısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre
sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
la-31+ 12b-41+ |3c + 6 = 0
olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?
A)-7
B)-1
C) 3
D) 4
E) 7