Lütfen biri soruyu çözebilir mi?

Bu soruda x’i mi dağıtacağız yoksa katsayıyı mı?

 1. -1+x<2x-3 ≤4x + 5
  eşitsizliğinin gerçel sayılardaki çözüm kümesinin say
  doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
  E)
  -2
  -2
  -2
  2
  NO
  2
  2
  NO
  2