İkinci dereceden fonksiyon


Şekilde f(x) = - x ^ 2 + 9 parabolünün grafiği ve-

rilmiştir.

Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç b * r ^ 2

dir?


Anlamadığın yeri sorabilirsin @Nisanurd

1 Like