İki nokta arası uzaklık formülü nedir? iki nokta arasındaki uzaklık

iki nokta arası uzaklık formülü nedir? iki nokta arasındaki uzaklık

İki nokta arası uzaklık formülü

Analitik düzlem üzerinde verilen A=(x1, y1), B=(x2, y2) noktaları arasındaki uzaklığı iki nokta rasındaki uzaklık formülünden bulabiliriz.

A=(x1, y1) , B=(x2, y2) noktaları arasındaki uzaklık formülü ve ispatı,

\Large |AB|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2

|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 }