Hocam çok acil cevap litfen

x + y = 13

x - y = 5

olduğuna göre, x kaçtır?

A )7

B) 8

C) 9

D) 10

E) 11

2x - y = 11

x + 2y = 8

olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır

Verilen denklemler:

  1. x + y = 13
  2. x - y = 5

Bu tip denklem sistemlerini çözmek için iki denklemi birbirinden çıkarabiliriz. İkinci denklemi birinci denklemi çıkardığımızda:

(x + y) - (x - y) = 13 - 5

Bu ifadeyi çözerek:
x + y - x + y = 8
2y = 8
y = 4

Şimdi y değerini bulduk, yani y = 4.

Birinci denklemden x’i bulabiliriz:
x + y = 13
x + 4 = 13
x = 13 - 4
x = 9

Sonuç olarak, x = 9 ve y = 4 olur. @Rmys