Hemen bul cevap bulamadım

m, n, k pozitif tam sayılar ve a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere,
m=(-2)².(-1)a-b
n=(-22).(-1)b-c
k=(-22)3.(-1)-a
olduğuna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?