Acil bakar misinizz


Yukarıdaki bölme işleminde m ve n birer pozitif tam sa yıdır.
Buna göre, m + n toplamı en az kaçtır?