Çözemedim yardım eder misiniz?

A) 17
B) 16
29. a, b ve c pozitif tam sayılardır.
T
a + b + c tek sayıdır.
G
a-c çift sayıdır.
A) Yalnız I
T
C) 15
olduğuna göre,
I. a.b.c
II. a.b+c
III. b.c-a²
sayılarından hangileri daima çift sayıdır?
D) II ve III
B) I ve II
D) 14
+C sTek
E) I, II ve III
E) 13
C) I ve III