Gerçel sayılar

10
x<x.y<-X
I.
II.
III.
y
eşitsizliğini sağlayan x ve y gerçel sayıları için
x < 0
25
y>0
y² <y
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III