Matematik *&+;

B
ÇAP/TYT-1/Temel Matematik Testi
B
3. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere,
(x + 4).(y + z) ve (z + y.x) tek tam sayılardır.
Buna göre,
I.
1.
x+y z tek tam sayıdır.
II. x+y+z çift tam sayıdır.
III. 5x + 2y + z çift tam sayıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III

@Bahar_Sinen cevap E mi