Matematikhayat


(x+2y+3z)" ifadesinin açılımında terim sayısı 45 olduğuna göre n kaçtır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

(5) x²-2-(5)x +4- (2)x² …32

ifadesinin x= /3+2 için değeri kaçtır?


Anlamadığın yeri sorabilirsin