Fizik çembersel hareket çözüm yardım

Doğru cevap : D seçeneği

(= 4 rad /s
53
T
134
O
r = 10 m
m-9 kg
w = 4 rad/slik açısal hızla döndürülen sürtünmesi önem-
siz yatay tabla üzerindeki 9 kg kütleli cisim şekildeki gibi
bağlanmıştır.
Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç N dur?
(sin37* = 0,6, cos37" = 0,8)
A) 200
B) 300
C) 500
D) 800 E) 1200
kg