Ayrıntılı şekilde çözermisiniz


Yatay düzlemde durgun hâlde bulunan 3 kg kütleli cis- me 30 N’lik kuvvet şekildeki gibi yatay olarak uygulanı-

3 kg F= 30 N

Yatay (yer)

Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 12 N ol- duğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s² dir?

Şimdi burda sağa doğru cismin bir hareketi var. (30N)
12 N da sürtünme kuvveti var. Bu sürtünme kuvveti harekete ters yönde bir Kuvvet uygular.
Bu yüzden cismi hareket ettiren Net kuvveti bulmamız lazım. 30-12=18N
Bizim kuvvet formülümüz neydi F=ma
Yerine koyalım 18= 3
a dan yanıt 6 gelir.

1 Like