Ayrıntılı şekilde çözermisiniz


Yatay düzlemde durgun hâlde bulunan 3 kg kütleli cis- me 30 N’lik kuvvet şekildeki gibi yatay olarak uygulanı-

3 kg F= 30 N

Yatay (yer)

Cisimle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 12 N ol- duğuna göre, cismin ivmesi kaç m/s² dir?