Ayt fizik çembersel hareket

Cevap : E

A) 4
3
Kütleleri sırasıyla my, my olan
sürtünmesiz yatay düzlemdeki
X, Y cisimleri 5r ve r yarıçaplı
yörüngelerde düzgün çembersel
hareket yaparken cisimlere bağlı
olan iplerdeki gerilmeler eşit olu-
yor.
A)
X cismi 2 devir yaptığında, Y cismi 1 devir yaptığın
mx
göre
oranı kaçtır?
my
B) 1
5r
C) / D)/2/2 E) 200
Tekerlek ile yol arasında-
otcovis: 09