Fizik ayt çembersel hareket soru

Cevap D

ay
e
17. Aracın tekerlekleri ile yol
arasındaki sürtünme kat-
sayısı 0,4 olan yatay yol-
daki R yarıçaplı viraja 40
m/s hızla giren araç vira-
ji kaymadan ancak alabi-
liyor. Yağmurlu havada
yolun sürtünme katsayısı
yarısına düşüyor.
I.
Buna göre, yağmurlu havada aynı viraja giren bir
aracın emniyetli bir şekilde virajı alabilmesi için hızın
büyüklüğü,
10 m/s,
15 m/s,
30 m/s
II.
III.
O…
R
D) I ve II
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III