F(x) = 3 * 2 ^ (x - 1) olduğuna göre, f(3x + 1) 'in f(x) türünden değeri aşağı- dakilerden hangisidir?

f(x) = 3 * 2 ^ {x - 1}

olduğuna göre, f(3x + 1) 'in f(x) türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?